2018. 01. 18. 0:36:14
Webáruház - Szerszámok
  • English (United Kingdom)
  • Hungarian (formal)
login 
 
Iskolagyümölcs

A 2012/13-as Iskolagyümölcs Programról

 

 Bõvebb Információkat ide kattintva találhat!!!

A program kedvezményezettjei:
A közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek. 

A program idõtartama:
A program legalább 3, és legfeljebb 4 ún. teljesítési idõszakból áll.
a)    2012. szeptember 10-tól 2012. október 7-ig (I. idõszak), (min. 3 hetet kell szállítani)
b)    2012. október 8-tól 2012. december 16-ig (II. idõszak), (min. 8 hetet kell szállítani)
c)    2013. február 18-tól 2013. május 5-ig (III. idõszak), (min. 8 hetet kell szállítani)
d)    2013. május 6-tól 2013. június 2-ig (IV. idõszak) tart. (min. 3 hetet kell szállítani)

A program tartalma:
Hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag, de foglalkozási naponként legfeljebb 1 adag termék tanulónként (legalább 2 fajta termék, legfeljebb 200 Ft/hét/fõ támogatási értékben az intézmények szempontjából térítésmentesen), valamint az egészséges étkezési szokásokat, ill. a gyümölcs- és zöldségágazatot érintõ ismeretek fejlesztése érdekében végrehajtott kísérõ intézkedés.

Az iskolagyümölcs-programban való részvétel feltétele:
50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklete szerinti megállapodás

Egy közoktatási intézmény csak egy szállítóval köthet megállapodást. A kérelmezõ csak olyan közoktatási intézménnyel köthet megállapodást, amely esetében a teljesítés helyszíne, vagy helyszínei a kérelmezõ vagy annak tagjai zöldség- vagy gyümölcstermõ területeivel azonos, vagy azzal közvetlen határos megyében vagy Budapesten található.

A közoktatási intézmény feladatai:
- Megállapodás megkötése a beszállítóval
- A termék átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig
- A termék kiosztása a tanulóknak
- Legalább egy kísérõ intézkedés végrehajtása (önállóan vagy a beszállítóval közösen)
- Adminisztráció (a programban résztvevõ, valamint a kísérõ intézkedésben résztvevõ tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségérõl)
- Selejtezési jegyzõkönyv vezetése
- Az európai iskolagyümölcs-programot népszerûsítõ plakát elhelyezése a fõbejáratnál

A beszállító feladatai:
- Megállapodás megkötése a közoktatási intézménnyel, 
- A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz,
- a zöldség és gyümölcs kiszállítása és átadása a közoktatási intézménynek (legalább heti egyszeri szállítás),
- közremûködés legalább egy kísérõ intézkedés végrehajtásában,
- kommunikáció (plakát elkészíttetése és átadása a közoktatási intézménynek.)
- adminisztráció
- támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok.


A program kezdete: 2012. szeptember 10.
A program vége: 2013. június 2.
A megállapodások megkötése: 2012. július 7.

Lehetséges kísérõ intézkedések:
- Iskolagyümölcs-honlap
- Tanulmányutak (tanulók részére)
- Iskolakert
- Oktatási segédanyag készítése/készíttetése és annak alkalmazása (egészséges étkezési szokások)
- Oktatás (gyümölcs- és zöldségágazat, egészséges étkezési szokások)
- Továbbképzés pedagógusok részére (gyümölcs- és zöldségágazat, egészséges étkezési szokások)
- Verseny, pályázat, jutalom (apró ajándékok, pl. matricák, kitûzõk, írószerek, uzsonnás doboz, stb.)

 

 

 
 
Honlapkészítés: Webmegoldások